SNØGG BRYTEGRUPPE.

SPORTSLIG PRINSIPPROGRAM

Hovedmål og prinsipper

Organisering             

                                                                      

Rammeplan for sportslige aktiviteter

 

            Bryteskole

            Mellomparti (6 til 10 år)

            Gutt/jente partiet (11 til 18 år)

Roller og arbeidsoppgaver trenere og støtteapparatet

Regler for stevnedeltakelse og treningssamlinger

Hovedmål og prinsipper

 

–          Snøgg skal ha et tilbud til alle som ønsker å bryte

о  De som vil bli konkurransebrytere

о  De som vil ha bryting som en mosjonsaktivitet

 

–          I de yngste klassene skal det satses på bredde

 

–          For ungdom over 16 år skal det satses på bredde og elite

Miljø og trygghet

–          Vi skal legge vekt på å skape et godt miljø som gir:

о    Trygghet

о    Tilhørighet

о    Trivsel

о    Motivasjon og engasjement

Trening og konkurranser

–          Trening og konkurranser skal følge:

о    NBF NIF’s bestemmelser for barneidrett

о    Telemark Idrettskrets – konkurransegrunnlaget for barneidrett

о    NBF prinsipper

о    Rammeplan for sportslige aktiviteter i Snøgg Brytegruppe

Rekruttering

–          Det skal oppmuntres til deltakelse i flere idretter så langt som mulig

–          Snøgg skal være en attraktiv klubb for brytere i Notodden og omegn

Avansement til neste parti

–          Det skal gjøres en individuell vurdering av treneren på dagens parti og neste parti

–          Det vil bli tatt hensyn til alder, innsats, ferdighet og miljø.

Administrasjon og økonomi

–          Alle brytere må være medlem av Snøgg Brytegruppe og ha løst lisens hos NBF

–          Alle reiser som medfører kostnader for klubben skal være forhåndsgodkjent av styret

–          Alle brytere/foreldre skal delta i de dugnader som klubben beslutter å gjennomføre

Organisering

 

Styret

Styret i brytegruppa skal behandle og godkjenne prinsipprogrammet for den sportslige virksomheten hvert år.

Bryteskolen – Årsklasse 6 til 9 år

Målsetning for treningsarbeidet

I denne gruppen skal det trenes allsidig med spesiell vekt på koordinasjon og motorikk.

Ferdighet

Fokuspunkter

Grep

3 grep i benk/parterr, sittende omvendt livtak, halv nelson, undertrekk/armtrekk.

3 grep i stående, flygende mare, hodefall, hoftesving

Styrke

Styrketrening helt uten bruk av vekter eller apparater. Bryte relaterte øvelser, motorikk og balanse

Kondisjon

Ikke annen kondisjonstrening enn den som følger av oppvarming og gjennomføring av treningsøkt. Oppfordres til annen idrett/aktivitet

Kampsituasjon

Innføring i hva en brytekamp er, de enkleste reglene, oppførsel og høflighet. Utøvere skal være i stand til å gjennomføre en kamp ved endtbryteskole

 

Evaluering

Resultatmål bør vurderes/avgjøres etter at gruppa er etablert

Fokuspunkter

Generelt

Mål for sesongen skal etableres før sesongstart og evalueres ved sesongslutt.

Ferdighetsmål

Kunne navnet på 3 grep stående og 3 grep i benk/parterr, og kunne utføre disse. Få bronseknappen ved endt bryteskole.

Sosiale mål

Bryteskolen skal oppfattes som en gruppe med en eller flere trenere. Viktig å få foresatte/foreldre med på treningen. Representant, utnevnt av styret, skal informere om brytegruppa og dens aktiviteter. Det skal også arrangeres en avslutning til jul med klubbmesterskap. Julebord for foreldre en kveld.

Resultatmål

Før integrering i mellompartiet skal utøverne kjenne til 3 grep i benk/parterr som sittende omvendt livtak, halv nelson og undertrekk/armtrekk, i tillegg til 3 grep i stående som flyvende mare, hodefall og hoftesving.

Frafall

Forhindre frafall ved positivt foreldresamarbeid, med myk innføring i gruppas øvrige aktiviteter. Dette for at tilbudet er attraktivt for både utøvere og foreldre.

Mellomparti – Årsklasse 6 til 10 år

På dette alderstrinnet/partiet skal en legge vekt på:

Tilhørighet, vennskap, morro og disiplin.

Treningsmengde

2 – 3 dager i uken med fellestrening.

Målsetning for treningsarbeidet

I denne aldergruppen skal det trenes allsidig.

Ferdighet

Fokuspunkter

Grep

Forskjellige marer, hodefall, hoftesving, hodet i klemme, tyskerkryss, slengkryss, halv og kvart nelson, armdrag, rulling, forsvar og backhammer

Styrke

Armbøyninger, situps, rygg/nakke, spensthopp.

Kondisjon

Kun ved intensiv trening. Ingen fokus på det ellers.

Balanse-

Grunninnstilling

Forskjellige øvelser 2 stk. sammen.

Kampsituasjon

Her er det individuelt hva slags vinnerinstinkt den enkelte har, men den beste læring er stevner.

Evaluering

Mål for sesongen skal etableres før sesongstart og evalueres ved sesongslutt.

Fokuspunkter

Generelt

Flest mulig skal ha prøvd å være med på min. 1 stevne, og prøve å være med på 1 til 2 stevner i måneden.

Ferdighetsmål

Minimum bronsemerke.

Sosiale mål

Skape vennskap, og et godt miljø og samhold i gruppa. Lære seg og vinne og tape, i tillegg til å få en forståelse av trening og den idretten de holder på med.

Resultatmål

Vesentlig bedring i koordinasjon og motorikk

Frafall

Minst mulig, prøve å opprettholde størst mulig bredde frem til neste parti.

Gutt/jente partiet – Årsklasse 11 til 18 år

Målsettning for treningsarbeidet

På dette alderstrinnet/partiet skal en legge vekt på at treningen blir allsidig.

Treningsmengde

3 dager i uken fellestrening

1 – 2 dager i uken egentrening når de er i 14 – 15 års alderen.

Ferdighet

Fokuspunkter

Grep

Mare, hodefall, hoftesving, bakoverkast, rulle, løft, hoderulle, forsvar/motgrep. Grepsreportoaret må tilpasses det enkelte kjønn.

Styrke

Egen kroppsvekt, parøvelser.

Kondisjon

Intervall på fellestreningene, og noen langturer.

Langturer på egentreningene.

Kampsituasjon

Klare å score/skaffe poeng. Ha en offensiv brytestil.

Sosial ferdighet

Innordne seg i gruppa. Respekt for andre. Åpenhet. Toleranse.

Evaluering

Mål for sesongen skal etableres før sesongstart og evalueres ved sesongslutt.

Fokuspunkter

Ferdighetsmål

Se over.

Sosiale mål

Innordne seg i gruppa, samt å ha respekt for andre. Åpenhet. Toleranse.

Resultatmål

Kolbotn Cup, Oslo Open, Landsmesterskap og NM.

Roller og arbeidsoppgaver

 

Trenere

•        Sammen med klubben utvikle aktiviteter for partiet i samsvar med brytegruppas                           prinsipprogram.

•        Føre oppmøteliste.

•        Forplikte seg til å påvirke til et rusfritt miljø.

•        Bidra til at det er et godt sosialt miljø internt i partiet, mellom partiene i brytegruppa og i relasjon til andre klubber, region og forbund.

 

Oppmenn

•        Sesongplanlegging i samarbeid med partienes trener. I dette så inkluderes også terminliste.

•        Møte regelmessig på trening.

•        Sørge for informasjon til brytere og foreldre om stevner på terminlisten.

•        Sørge for at brytere blir påmeldt på stevner.

•        Sørge for at lagets reiser blir planlagt og gjennomført innenfor budsjetterte rammer.

•        Sørge for at egenandel til stevner/turer blir innbetalt.

•        Sørge for at det blir laget ”referat” til web siden fra stevnene. Pluss å ta bilder og melde fra til Telen om stevneresultater.

•        Føre kamplister på stevner.

•        Påse at bryterne bruker klubbens overtrekksdresser.

•        Holde bryterne informert om hva som foregår i klubben.

•        Inndrive stevnekontigent fra alle bryterne på stevner.

•        Sette opp liste med bryternes telefonnummer, adresse, sammen med en oversikt over trenere, oppmenn og styresammensettning.

Foreldre

Foruten å støtte barnas aktivitet innen brytegruppa, må de foresatte hjelpe til med    følgende:

•        Dugnader som er klubbens inntektskilder:

– Kioskvakter i forbindelse med Rallar Cup.

– Andre typer dugnader.

            • Arrangere Rallar Cup.

            • Vask av brytelokale.

            • Sørge for innbetaling av brytelisens.l

            • Sørge for at egenandel til stevner/reiser blir innbetalt.

            • Holde seg orientert om gruppas aktiviteter via Telen og brytegruppas web side.

            • Bidra til støtteapparatet rundt klubben.

Regler for stevnedeltakelse/treningssamlinger

Klubbens tillitsvalgte har ansvar for bryterne på stevner og treningssamlinger. Det er derfor viktig at bryterne følger faste regler.

–          Møte presist til avreise

–          Har med alt på pakkelisten + lommepenger

–          Aldri forlate gruppen under reise til/fra uten å ha avtalt dette med en leder

–          Følge leggetider

–           Ikke forlate brytehallen under stevner uten å ha avtalt dette med en leder (inkl. toalettbesøk da kampene kommer raskt opp og lederne til enhver tid må vite hvor utøveren er)

Utøvere som ikke følger regler for stevnedeltakelse/treningssamlinger vil kunne bli utestengt fra fremtidige turer uten nærmere varsel.